Generalforsamling Billard

Den Danske Klub i Torre del Mar

Ekstraordinær Generalforsamling mandag d. 19. nov. kl. 11.

Generalforsamling Billard

Nyt fra BILLARDKLUBBEN

Mandag den 6. marts afholdt Billardklubben generalforsamling i klubben lokaler.

Valg af dirigent. Valgt blev Kurt Kirkedal Jensen

Formandens beretning. Alf kunne berette om turneringerne mod Almuñecar, hvor klubben vandt den sidste dyst. Næste turnering er mandag den 13, hvor vi får besøg af Almunecar. Alf kunne også berette om en del gode arrangementer med spisning. Derudover kunne han konstatere, at der stadig kommer nye spillere til.

Beretningen blev godkendt.

Regnskab. Regnskabet blev forelagt af klubbens revisor Knud Jespersen. Regnskabet godkendt.

Forslag fra bestyrelsen. Ingen

Forslag fra medlemmerne. Der var forslag fra en række medlemmer om, at stillingen som spillerrepræsentant nedlægges. Vedtaget.

Forslag om, at der må bruges en "ko" som hjælpemiddel blev vedtaget.

Valg: Klubbens formand, Alf Sandvold, og bestyrelsesmedlem, Poul Erik Bang, ønskede ikke genvalg. Som nyvalgte blev Jonas som ny formand og Niels Pedersen som nyt bestyrelsesmedlem. Der var genvalg af revisor Knud Jespersen.

Fastsættelse af kontingent. Uændret

Eventuelt. Man drøftede manglende framelding ved middage. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at finde en løsning, så klubben ikke hænger på en regning ved for sent afbud. Til slut takkedes Alf og Poul Erik for deres flerårige arbejde for klubben. Generalforsamlingen og sagde tak.

Bestyrelsen er nu som følger:

Jonas formand. Tlf. 603 39 55 46

Niels Pedersen bestyrelsesmedlem. Tlf. 692 800 400

Kasserer Emil Olsen. Tlf. 603 22 88 16 – e-mail. Hentsaro@gmail.com