Kirken Øst for Málaga

Den Danske Klub i Torre del Mar

Kirken Øst for Málaga

Hvem er jeres præstepar?

 

Kære menighed.

Den 1. november 2018 begyndte vi vores 2-årige ophold hos jer på Solkysten. Vi har boet på

Langeland i mange år, hvor jeg har været præst i et landpastorat med 3 sogne.

1. maj i år gik jeg på pension, og vi bor nu i Mesinge nær Kerteminde i et dejligt parcelhus.

Min mand er uddannet journalist og har rejst meget i udlandet i sit arbejdsliv. Han er flere gange

danmarksmester i Bridgeog vil gerne spille sammen med jer og evt. arrangere undervisning for jer,

hvis det har interesse. Tilsammen har vi 6 børn og 11 børnebørn.

Som en del af mit præstevirke har jeg bl.a været beredskabspræst, tillidsmand, arbejdsmiljørepræsentant og daglig leder for vores ansatte og har i øvrigt passet mine 3 sogne med masser af aktiviteter for både børn, unge og ældre, bl.a sognerejser over det meste af Europa gennem de sidste 25 år.

Vi er nu faldet til og glæder os over jeres venlige modtagelse af os. Det er dejligt at møde jer til gudstjenester og arrangementer i kirkeregí. Det er også hyggeligt at møde jer i klubberne. Vi vil være tilstede for jer, når I har brug for det og vil forsøge at arrangere spændende aktiviteter for jer i de to gange 5 måneder, hvor vi bor på Solkysten.

Bedste hilsener

Jacques Borggild & Annalise Bager

 

Kalender for Januar 2019

Lørdag den 5. januar kl. 1g gudstjeneste i Lux Mundi, Torre del Mar

Lørdag den 12. januar kl. 13 gudstjeneste i Fiskerkapellet i Almuñecar

Lørdag den 19. januar kl.13 gudstjeneste i Lux Mundi, Torre del Mar

Søndag den 20. januar kl. 19.30 Økumenisk gudstjeneste i Katedralen i Málaga.

Fælles kørsel i bus fra Lux Mundi kl. 18.30. Tilmelding til præsten senest søndag den 13. januar

Lørdag den 26. januar kl. 13 gudstjeneste i Fiskerkapellet i Almuñecar

Mandag den 28. januar kl. 17 Højskoleaften i Foreningen i Almuñecar med fællessang, foredrag, fortælling og fællesspisning.

Tirsdag den 29. januar kl. 17 Højskoleaften i Klubben i Torre del Mar.

Prog. Som ovenfor

2- dage dages forårstur til Estepona – Jerez og Algeciras 27. – 28. februar

 

****Bus, ****Hotel, Orchidéhaven i Estepona, Bodegabesøg & Sherrysmagning i Jerez De la Frontera, Saltområderne ved Puerto De Santa Maria, Den Kgl. Spanske Rideskoles fantastiske Show, Mærskkranerne i Algeciras, dansk rejseleder, erfaren spansk chauffør.

 

Pris incl. alle entréer: 199 € i dobbeltværelse – enkeltværelsestillæg 40 €

 

Bindende tilmelding senest 26. Januar til Annalise Bager

tlf. +45 40 73 29 86, mail: anba@km.dk eller Jacques Borggild

tlf. +45 31 77 13 35, mail: jacques1@live.dk, eller når vi ses i kirken eller i klubberne.

 

Udførligt program kan rekvireres hos Annalise eller Jacques.

ELLER

PROGRAM KAN SES NEDERST PÅ SIDEN

 

Skynd Jer – det bliver en super dejlig tur sammen med gode danske venner & bekendte!

 

Dagsorden for årsmødet 9. februar kl 14 Hotel Al Andalus, Maro:

 

1.Velkomst v/formanden

2.Valg af ordstyrer/dirigent

3.Valg af referent

4.Formandens beretning

5.Forsamlingens godkendelse af formandens beretning

6.Vedtægtsændringer

7.Kassereren fremlægger årsregnskabet

8.Forsamlings godkendelse af regnskabet.

9.Støttekredsen

10.Valg af medlemmer til menighedsrådet

11.Valg af 2-3 suppleanter til menighedsrådet

12.Valg af revisor og revisorsuppleant

13.Evt. (der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt)

 

Kalender FEBRUAR 2019

Lørdag d. 2. kl. 13.00 Kyndelmisse gudstjeneste i Maro kirke med efterfølgende spisning

 

Lørdag d. 9. kl. 13.00 Gudstjeneste i Maro kirke

 

Lørdag d. 9. kl. 14.00 Årsmøde med spisning

 

Lørdag d. 16. kl. 13.00 Gudstjeneste i Lux Mundi i Torre del Mar

 

Torsdag d. 21. kl. 13.00 Støttekredsens årsmøde på Rest. Cueva de Nerja

 

Lørdag d. 23. kl. 13.00 Gudstjeneste i Fiskerkapellet i Almuñécar

 

Onsdag d. 27. - Torsdag d. 28. Forårstur til Estepona, Jerez og Algecira

 

Menighedsråd

 

 

Præst:

Annalise Bager

+34 609 825 899 / +45 40732986

 

annalisebager@gmail.com

Formand

Kirsten Fredelund

+45 21 32 82 61/+34 636 313 013

kirstenfredelund@icloud.com

Næstformand

Niels Bo Møller Andersen

+34 699 056 471

emnbma@hotmail.com

Kasserer

Lene B. Frederiksen

+34 638 47 70 01

 

Rådsmedlemmer:

 

 

Vibeke Bekke

+34 693 347 645/+45 21 48 05 17

v.bekke@hotmail.com

Kirsten Lynge Kristoffersen

+34 647 058 481/+45 98 63 85 51

lynge.kirsten@gmail.com

Ruth Faurskov Jensen

+45 51 91 98 68

rfk@hotmail.dk

Suppleanter

 

 

Merete Sørensen

+34 609 821 199

merete.orla@gmail.com

Inger Andersen

+34 659 664 146/+45 40 16 83 66

ingerandersen@hotmail.dk

Revisor

Niels Thrane

+45 56 91 19 65/+45 23 35 30 93

nielsthrane@gmail.com