Praktisk Info

Den danske klub i Torre del Mar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som opfølgning på et seminar, som Udlændingekontoret i Mijas afholdt den 28. oktober 2010 er her en række oplysninger og links, som kan være relevante for klubbens medlemmer.

Folkepension og Skat.
Når man er bosat i udlandet, skal man være opmærksom på, at der ikke kommer nogen meddelelse om, at det nu er tid til at søge folkepension, det skal man selv finde ud af, og det er vigtigt at begynde i god tid - i hvert fald mindst 6 måneder før pensionen skal komme til udbetaling. Blanketter til ansøgning og regler for, hvor meget man kan få udbetalt findes på borger.dk. Man kan for egen regning få pensionen udbetalt til en udenlandsk bankkonto.

Pr. 01. juli 2010 blev der indført en ny lov i Danmark, som forpligter folke- og førtidspensionister til at meddele kommunen, hvis de rejser på ferie til et ikke EU-land i mere end to måneder. Her kan man læse mere om denne regel.

Tilbageflytning til Danmark. 
På hjemmesiden  www.borger.dk kan man læse om, hvordan man skal forholde sig, hvis man permanent flytter tilbage til Danmark. Læs mere her 

Vær meget opmærksom på, at skatteministeren har opsagt dobbeltbeskatningaftalen med Spanien, så hvis du bor i Spanien og er omfattet af overgangsordningen (se nedenfor *) bliver du ved permanent flytning skattepligtig til Danmark, og hvis du senere ønsker at flytte tilbage til Spanien vil det blive efter de nye regler - altså dansk skat af pensioner.

* Personer, som den 28. november 2007, var bosiddende i  Spanien, og inden den 31.01.2008 modtog pension fra Danmark, vil blive fritaget for dansk beskatning af deres pension, så længe de pågÃædende personer forbliver hjemmehørende i Spanien. Det vil også gælde for pensioner, der endnu ikke er kommet til udbetaling.

Tommelfingerregler for ophold i Danmark uden at blive fuldt skattepligtige:

  • Hvis man ejer en helårsbolig (hus, sommerhus med helårsstatus) 3 måneders uafbrudt ophold eller max 180 dage i løbet af 12 måneder.
  • Hvis man ikke ejer nogen helårsbolig i DK: 6 måneders uafbrudt ophold i DK.

I begge tilfælde vil Skat ikke oplyse regler for, hvor længe opholdet skal være afbrudt. Så hvis du kommer i en situation, hvor du er usikker, må du kontakte Skat.

Her kan man læse lidt mere om reglerne.

Årsopgørelsen
Det er altid en god idé at tjekke årsopgørelsen, når den offentliggøres på skat.dk

Ældresagen
På Ældresagens hjemmeisde  www.aeldresagen.dk kan man finde mange nyttige oplysninger - bl.a. formularer til oprettelse af fuldmagter, ægtepagt og testamente.

Nyttige links:
Borger.dk www.borger.dk 
Sundhedsministeriet www.sum.dk 
Skatteministeriet bl.a. tast selv funktionen www.skat.dk
Skatteministeriet - love og regler www.skm.dk
Redan España www.redan.es 
Ældresagen www.aeldresagen.dk .