Dagsorden

Den Danske Klub i Torre del Mar

Ordinær Generalforsamling d. 17. marts 2019 kl. 13.

•Valg af dirigent.

•Bestyrelsens beretning.

•Forslag fra bestyrelsen.

-Kontingentforhøjelse med 5 €/årligt.

-Bestyrelsen fremover består af 5 medlemmer og 2 suppleanter

•Indkomne forslag fra medlemmerne.

•Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

•Budget for året og fastsættelse af kontingent for det følgende år.

•Eventuelt.

 

Ekstraordinær Generalforsamling

 

Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanter:.

 

På valg til Bestyrelsen er:

Bestyrelsesmedlem Mai Brit Stokholm - modtager genvalg.

Suppleant Bent Kjærbo - modtager genvalg

Suppleant Erik Holm – modtager IKKE genvalg

 

Følgende ønsker at udtræde af Bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlem Lise Løkke

Bestyrelsesmedlem Kurt Kirkedal

 

Revisorer på valg:

Anette Poulsen

Anita Axselsen

Revisorsuppleanter:

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsessammensætning 2019/20.

 

Bestyrelsen har et ønske om at ’slanke’ sig.

I henhold til vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 5-7 medlemmer.

 

Derfor vil vi forslå følgende besætning:

 

Formand: Bent B.

Næstformand: Finn

Kasserer: Jannie (opstiller)

Sekretær: Mai Brit (på valg)

Bestyrelsesmedlem: Brinnie

 

1. Suppleant: Bent K

2. Suppleant: Anne-Marie F.

 

Idéen er at få et mindre, men solidt, team der kan fordele arbejdsopgaverne.

 

 

Torre del Mar d. 28. februar

 

På bestyrelsens vegne

 

 

Mai Brit

Sekretær

 

 

 

Dagsorden