Formanden Har Ordet

Den Danske Klub i Torre del Mar

Formanden har ordet

NYTÅRSTALE DEN 6. JANUAR 2019


Et generelt godt nytår til jer alle sammen.

Et særdeles godt nytår til de annoncører, som er med til, at gøre det lette-re at lede denne forening.

Ligeledes et særledes godt nytår til alle medlemmerne i denne forening, som er med til, at gøre foreningen mangfoldig, hyggelig og holde os alle aktive.

Og ikke mindst et fantastisk godt nytår til de ansatte og til bestyrelses-medlemmerne, uden vis formidable indsat ”maskineriet” aldrig havde fungeret.

Det er jo naturligt på dette tidspunkt at holde en tale, en nytårstale der ser lidt tilbage og også lidt frem og komme med lidt ønsker for fremtiden.

Dronningen lagde ud med den sædvanlige lille opsang til os alle og send-te også en hilsen til os alle. Dronningens ønske for det kommende år er et ønske om, at vi skal være mere tolerante og fleksible.

Statsministeren fulgte op med primært at tale om den internationale si-tuation. For hans ønske er jo at blive genvalgt og Uffe Elbæk ville så hol-de en grøn nytårstale. Derefter var der så 3 politikerer der ville tale om kulturens problemer.

Ja, så er alle emner jo stort set omtalt.

Jeg vil holde mig på et laver niveau - nemlig tale om hvad der sker her på jorden i vores lille klub.

Lidt om sidste år, og lidt om 2019 og så mine ønsker.

Sidste år startede jo lidt mærkeligt. Daværende formand havde netop meddelt, at han ikke kunne fortsætte som formand i næste periode, - Alt-så 2018/19. Naturligt lavede vi den aftale, at næstformanden flyttede op og vi fandt en dormant plads til den afgående formand, så han kunne komme tilbage om 1 år.

Straks efter generalforsamlingen meddelte kassereren så, at han heller ikke kunne fortsætte, så nu var der pludselig udskiftet på 2 meget vigtige pladser i bestyrelsen.

Da den nye formand fortsat er fuldtidsarbejdende, måtte vi finde nye løs-ninger.

Gennem et par arbejdsmøder blev vi enige om at uddelegere opgaverne, - Og dermed også ansvaret til de forskellige bestyrelsesmedlemmer. Det har også betydet, at formanden er trådt i baggrunden, og der er andre som står frem.

TAK FOR DET STORE ARBEJDE ANDRE HAR OVERTAGET.

Uddelegeringen er i det store perspektiv lykkedes fortræffeligt. Når der sker ændringer i organisationer, vil der altid være perioder, hvor ting lige skal falde på plads, og noget bliver glemt eller falder ned mellem stolene.

Der har naturligvis været ”ups and downs”.

Vi har forsøgt at fastholde traditioner og nogle har vi udeladt/glemt.

Nogle arrangementer har været fantastiske og andre har været mindre heldige, men vi har lært og generelt håber jeg, at alle har været tilfredse.

Vi har fået ny hjemmeside. Mange har faktisk ros den og vi er alle glade for et have fået en mere overskuelig hjemmeside.

TAK FOR DET STORE ARBEJDE DER ER LAGT I DEN OPGAVE.

Mange medlemmer har opfordret os til at bruge lidt penge.

Vi har brugt penge. Ny fryser, nye dele af A/C, rep. af opvaskemaskine, håndtag, kameraovervågning, etc.

Men vi har også forsøgt nyt.

Vi har flyttet lidt om på arrangementerne, så vi fik en fridag, hvis vi fik nye emner som arrangementer.

Dame Billarden har fået mere plads og nu spiller de sågar også sammen med mændene om onsdagen.

2019 vil sikkert også bringe udfordringer.

Eksempelvis kan jeg da nævne:

Vi skal finde løsninger på forårs- og efterårsudflugterne. Alle steder i Spanien er nu besøgt flere gange, så nye forslag må på bordet.

Nye forslag generelt ser vi gerne. Der må være kreative ”ud af boxen-tænkende medlemmer”, som kan komme med nye ideer.

På opfordring fra et medlem har vi eksempelvis nu engageret en danse-lærer, så nu gælder det blot om at få lettet ”rumpetten” og komme ud og få rørt benene. Alle kan være med. Det er torsdag kl. 16, startende tors-dag d. 17. januar. Der er fortsat plads til flere deltagere.

Vi skal også have fundet en person, som kan tage sig af ”annoncører”. Få dem ind i folden, få dem plejet og få dem til at føle, at de er en del af ”vort samfund”. Bare kom frem.

Den gamle formand har desværre meddelt mig i vores julesamtale (jeg skulle hilse), at han heller ikke nu ved, hvornår han får lov til at rejse udenlands. Så han ønskede at vi på generalforsamlingen fandt en anden til hans plads.

Vi skal således se på bestyrelsessammensætningen i 2019.


Lad mig afslutningsvis fremføre mine ønsker for 2019:

•Lad os ikke glemme, at dette er en socialforening, vi er medlem af.

•I min optik betyder det, at vi skal være rummelige og stort set have plads til alle.

•For mig betyder det sociale også - som dronningen ønsker, at vi er tolerante og åbne overfor nye ideer og nye måder, at gøre tingene på og en bredere accept, af at der altså er mange som bruge meget af deres fritid, for at gøre Klubben til et aktivt og spændende sted at komme.

•Jeg har været meget glad for den indsats bestyrelsesmedlemmerne og andre nøglepersoner, har gjort for at tacklet opgaverne.

•Jeg er meget glad for at se, at flere og flere rækker en hånd i vejret, når de enkelte opgaver der skal løses.

•Konstruktiv kritik skal naturligvis fremføres men, som en gammel statsminister sagde, - kan vi ikke gøre det lidt bedre.

•Lad mig omformulere det til: Kan vi ikke fremføre kritik mere kon-struktivt og positivt.

•Lad os undgå negative udmeldinger

oDet plejer vi ikke

oDet er dårligt

oI har glemt

Lad os i stedet få en positiv holdning, uden at glemme at komme med konstruktive ændringsforslag.

Med disse få ord vil jeg ønske jer alle en godt nytår.

SKÅL16. November 2018


Så kom vi i gang!

Turisterne er væk, så nu er hverdagen kommet tilbage i sin gængse rytme. Det ses også tydeligt på aktivitetsniveauet i klubben. Alle afdelinger har fået gang i samværet om det så er at spille billard, synge sammen, gå på vandretur eller spille bankospil, undervisningen når det drejer sig om at kniple, spille bridge eller lære spansk eller også bare smage på køkkenets dejlige mad.

Alle er kommet i gang i et muntert miljø.

I den forgangne måned har vi også lyttet til et interessant foredrag af Karen Margrete om hendes fantastiske liv over alt i verden (sammen med hendes mand). Det var så spændende, at vi måske planlægger at gentage det i foråret, for alle dem der gik glip af første gang.

Husk vi har foredrag en gang om måneden.

Nu nærmer tiden sig også for julefrokoster og julehygge.

Husk vi har naturligvis julefrokost som holdes den 1. december kl. 13:00, og naturligvis også julebanko, Syng julen ind, julepynteeftermiddag, samt naturligvis også JULEAFTEN.

Se efter opslagene på Hjemmesiden eller i Klubben.

Sluttelig vil jeg gerne sende en tak til alle de mennesker, som stiller op og giver en hånd med, når vi kalder. BLIV ENDELIG VED MED DET.


Hilsen og god jul

Formanden
20 sept. 2018


Hvor er det godt at efteråret er ved at komme, for så kommer i alle sammen igen her til Torre del Mar.

Dejligt at se jer alle.

Der er en del nye medlemmer i dag også.

 

I har sikkert alle fulgt med i at klubben har fået en opdateret hjemmeside, og jeg synes den er god.

Synes I ikke også?

Stor tak til teamet som har brugt mange sommertimer til at få den dannet og til at få den til at virke.


Vi er så småt ved at komme i gang med alle aktiviteter.

Bankospil gik jo allerede i gang for 10 dage siden med stor succes.

Brinnie flyver på en lyserød sky, og det vil hun gerne fortsætte med, så næste banko er allerede på tirsdag.


Hen over sommeren har vi også foretaget lidt udskiftninger i bestyrelsen.

Anne Marie er jo kommet ind som kasserer, - det ved I alle.

Det nyeste er så at vi jo havde en ledig plads som suppleant, og den har vi fået Bent til at besætte og det er vi vældig glade for. Bent er en rar person.


Her ved sæsonstart har Joan (og Poul) faktisk besluttet, at de vil tilbringe noget mere tid i Danmark.

Det er vi selvfølgelig kede af, for det betyder, at vi mister en ”god fru Olsen på Olsens plads”.

Heldigvis er der en god ånd i klubben, og ofte når vi råber på hjælp, så dukker hænder i vejret, og Annemette har faktisk tilbudt at blive den nye ”fru Olsen”.

Tak til Joan for et godt stabilt arbejde. Vi ved at vi vil se dig og Poul her, når I er i området, - og velkommen til Annemette.

 

Sidste år havde vi lidt problemer med at huske starttider på de forskellige aktiviteter om aftenen. Nu er det ens, - altid kl. 19 med spisningen og derefter kl. 20

Vi meddeler også hvad menuen er, så man har noget at glæde sig til.


Den ansvarlige for hjemmesiden har så sandelig også fået hjælp til lokalredaktørfunktionen. Der har Steen meldt sig. Tak for det.

 

Som jeg tidligere omtalte er de Faste Ugentlige Aktiviteterne kommet godt i gang.

Herrebillard har jo stort set været i gang hele tiden, men nu er Damebillard så sandelig også kommet i gang.

Begynderbridge har været i gang længe og i næste uge starter den professionelle bridge. Det er næste fredag.


Husk at grillsøndagen jo altid er sidste søndag i måneden, og derfor er det jo allerede om 10 dage.
FORMANDEN