Arrangementkalender

Arrangementkalender

Tilmelding i Klubben, torsdage 13.15-14.

Arrangementer starter kl. 19, hvis ikke andet er anført.


Ved aftenarrangementer er menuprisen 8 € og 2 € ekstra for gæster, hvis ikke andet er angivet.


Som udgangspunkt er sidste tilmelding til spisning, torsdagen før, medmindre andet fremgår af Arrangementskalenderen.
 ArrangementerVI VENDER TILBAGE NÅR FORHOLDENE TILLADER DET !!!!

Den Danske Klub i Torre del Mar