Dagsorden

Den Danske Klub i Torre del Mar

Ordinær Generalforsamling d. 17. marts 2019 kl. 13.

 

                     •Valg af dirigent.

                     •Bestyrelsens beretning.

                     •Forslag fra bestyrelsen.

                          -Kontingentforhøjelse med 5 €/årligt.

                          -Bestyrelsen fremover består af 5 medlemmer og 2 suppleanter

                     •Indkomne forslag fra medlemmerne.

                     •Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

                     •Budget for året og fastsættelse af kontingent for det følgende år.

                     •Eventuelt.


Ekstraordinær Generalforsamling


Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanter:.


På valg til Bestyrelsen er:

                         Bestyrelsesmedlem    Mai Brit Stokholm - modtager genvalg.

                         Suppleant                    Bent Kjærbo - modtager genvalg

                         Suppleant                    Erik Holm  – modtager IKKE genvalg


Følgende ønsker at udtræde af Bestyrelsen:

                         Bestyrelsesmedlem     Lise Løkke

                         Bestyrelsesmedlem     Kurt Kirkedal


Revisorer på valg:

                        Anette Poulsen

                        Anita Axselsen

Revisorsuppleanter:

                        -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsessammensætning 2019/20.


Bestyrelsen har et ønske om at ’slanke’ sig.

I henhold til vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 5-7 medlemmer.


Derfor vil vi forslå følgende besætning:


                     Formand: Bent B.

                     Næstformand: Finn

                     Kasserer: Jannie (opstiller)

                     Sekretær: Mai Brit (på valg)

                     Bestyrelsesmedlem: Brinnie


                     1. Suppleant: Bent K

                     2. Suppleant: Anne-Marie F.


Idéen er at få et mindre, men solidt, team der kan fordele arbejdsopgaverne.Torre del Mar d. 28. februar


På bestyrelsens vegneMai Brit

Sekretær
Dagsorden